Kravmärkt yrkesoll

Kravmärkt Yrkesroll

För att stärka personalens yrkesidentitet kommer verksamheten att använda sig av kommunens validering av personalen.

För att försäkra sig om att personalen har rätt kompetens för att utföra sitt arbete genomförs validering i kommunens regi en gång om året av all personal inom vår hemtjänst.

 

Kompetens och kompetensutveckling

  • De anställda får alltid en introduktion vid arbetets början
  • Årligen hålls en HLR-utbildning

 

Våra kunder ska:

  • Känna delaktighet
  • Kunna påverka utförande av insatserna
  • Känna trygghet
  • Känna omtanke i utförandet av insatserna

 

 

Lär mer om systematisk kvalitetsarbete

Återgå till första sidan