Hemtjänst som skapar trygghet och självständighet i det egna hemmet

Få personligt anpassad hemtjänst i Stockholm, Huddinge och Haninge

Hemtjänst

Vi är verksamma i Haninge, Tyresö, Huddinge och Stockholms kommun.

 • Det som skiljer hemtjänst från personlig assistans är att hemtjänst utförs av flera mindre insatser medan personlig assistans innebär att samma personal är med dig ett helt arbetspass.
 • Vår ambition är att föra över den trygghet som personlig assistans innebär in i hemtjänsten genom att samma personal återkommer så mycket som möjligt.
 • Vår verksamhet utgår från människans olika behov, livsskeenden och livsförhållanden.
 • Vår uppgift är att ge omsorg, avlösning och service utifrån ett individuellt behov och önskemål.
 • Våra ledord är ett respektfullt bemötande, delaktighet och omtanke.

Hur får jag hemtjänst?

Du ska vända dig direkt till kommunen du bor i. Du kommer tilldelas en biståndshandläggare som hjälper dig att ansöka om de insatser du behöver. Det finns även blanketter på kommunens hemsida där du kan fylla i vad du behöver hjälp med och skicka in till kommunen. Behöver du hjälp med att fylla i dessa blanketter så finns vi till hands för dig.

Hur mycket kostar det?

Du betalar ingenting direkt till oss utan avgiften för hemtjänsten regleras av kommunen. Du får en faktura direkt från dom. Avgifterna är baserade på din inkomst samt vilka insatser du använder. Hur väljer jag vem som ska utföra min hemtjänst? När du träffar din biståndshandläggare ska du meddela denne vilken utförare du vill ska ta hand om din hemtjänst. Handläggaren ska informera dig om vilka privata utförare som finns i kommunen. Gör du inget aktivt val kommer du automatiskt tilldelas den kommunala hemtjänsten.

Läs mer om Systematiskt kvalitetsarbete:

Systematiskt kvalitetsarbete:

Kvalitet för oss innebär garanterad trygghet för våra kunder.
Enligt oss uppnår man detta genom att skapa rätt förutsättningar för anställd personal enligt den etik och dom arbetsprinciper vi står för, sedan anpassas dessa förutsättningar utefter de individuella behoven hos kunden.
Dessa förutsättningar omfamnar allt från rutiner och bemötande till service och kommunikation.
Vi menar att tydliga direktiv och tydlig information resulterar i realistiska förväntningar hos våra kunder.
Vårt mål är att skapa en nära relation till våra kunder för att på så sätt kunna erbjuda den trygghet som är nödvändig för att kunden ska kunna slappna av i sitt hem och se vår hjälpande hand och vårt stöd som en naturlig del i vardagen.

Kvalitetsmål för hemtjänst och personlig assistans:

 • Verksamheten ska tillse att allt arbete och utformning av insatser alltid ska utgå från den enskildes behov och livssituation.
 • Syftet med verksamheten är att ge den enskilde möjlighet att leva som andra
 • Den enskilda ska i största möjliga utsträckning ges inflytande i medbestämmande över de insatser som ges
 • Verksamhetsansvarig ska se till att målen för verksamheten är tydliga.
 • Verksamheten ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.
 • Verksamheten ska utgå från en helhetssyn och präglas av kontinuitet.
 • Verksamheten ska vara trygg och säker.
 • Verksamheten ska tillse tydlig ansvarsfördelning i verksamheten.
 • Verksamheten ska tillse att rutiner följs.
 • Verksamhetsansvarig ska ta emot, följa upp och dokumentera klagomål och synpunkter från personal, närstående, vårdgivare, brukare och andra intressenter.
 • Verksamheten ska ge lättillgänglig service för den som har behov av hemtjänst.
 • Verksamheten ska tillse att personalen har den utbildning och erfarenhet som krävs för arbete inom hemtjänst och personlig assistans.
 • Verksamhetens kvalitetsmål ska följas upp kvartalsvis tillsammans med närstående och personal.

Hemtjänst i Haninge, Tyresö, Huddinge och Stockholm

Hemtjänst är en viktig service för äldre och personer med funktionshinder som behöver hjälp med dagliga sysslor hemma.Vi erbjuder flertalet tjänster för att underlätta vardagen för dessa personer.

En av de viktigaste faktorerna när man söker efter hemtjänst är tillgängligheten. Det är viktigt att hemtjänsten är tillgänglig när det behövs, och att personalen är pålitlig och kunnig. Vi finns i flera kommuner i Stockholm och har gott rykte och lång erfarenhet av att erbjuda högkvalitativ hemtjänst.

Individanpassad hemtjänst

Vi förstår att våra kunder är unika individer med olika behov och önskemål. Därför arbetar vi nära tillsammans med varje kund för att förstå deras specifika behov och för att skapa en anpassad plan som passar deras livsstil och preferenser. Våra kunniga och erfarna hemtjänstpersonal är utbildade för att hantera olika situationer och för att ge våra kunder det stöd som de behöver.

Vi erbjuder en rad olika tjänster inom hemtjänst, inklusive personlig assistans, städning, tvättning, matlagning, medicinhjälp och andra dagliga sysslor. Vi arbetar alltid för att säkerställa att våra kunder får den hjälp och stöd som de behöver för att klara av sina dagliga uppgifter.

hemtjänst i Hanninge, Tyresö, Huddinge och Stockholm

Om du har speciella önskemål om vem som skall jobba hos dig tar vi hänsyn till dessa. Du får en och samma kontaktperson och tillgänglighet till oss mellan 7-22 alla dagar i veckan.

Hemtjänstutförare i Haninge, Tyresö, Huddinge och Stockholms kommun

Tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans i hela Sverige. IVO tillstånd även för hemtjänst, avlösning och ledsagning.
Mer information om oss hittar du här: Alla Bolag
Utbildad personal inom första hjälpen, demens och psykisk ohälsa. All vår personal omfattas av tystnadsplikt. Hos oss får Du alltid samma kontaktperson. Du har möjlighet att själv välja vilka som utför tjänsterna och få kontinuitet bland personalen. Vi sätter kunden i första rum och för oss är ingenting omöjligt!

Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i vår verksamhet. Inget är så bra att det inte kan bli bättre och synpunkter och klagomål bidrar till att utveckla verksamheten. ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad du inte är nöjd med eller berätta vad vi gör som är bra!

Huvudkontor:
Markörgatan 10 136 44 Handen.
Öppettider vardagar: 07:00 – 16:00.
Telefon 07:00 – 22:00 alla dagar: 08-371616
info@assistansporten.se

Kontakta oss eller lämna dina synpunkter nedan

4 + 1 =