Certifierad i nutrition via ÄTUP utbildning

Assistansporten certifieringar

Hela Assistansportens hemtjänstpersonal är certifierad i nutrition via ÄTUP utbildning.
Detta medför att vår personal har specialkunskaper i hur man hanterar undernäring bland äldre.
Vi har även ett demensteam som är specialutbildade i demenssjukdomar. Vår hemtjänst arbetar mycket med att motverka ensamhet och undernäring bland äldre samt förebygga all typ av ohälsa.

Lämna synpunkter eller klagomål

Har du generella synpunkter eller klagomål kan du anmäla det via formuläret nedan.

Jobba hos oss

Kontakta oss