Hemtjänst, personlig assistans, ledsagning & avlösarservice

Din vän i vardagen!

Vi hjälper människor till ett bra och rikt liv

Valbara i Stockholms stad

Från 1 juni är vi nu valbara i Stockholms stad som hemtjänstutförare. Vi är mycket glada och tacksamma för förtroendet och ser fram mot att leverera hemtjänst med högsta kvalitet.

Med kvalificerad personal kan vi hjälpa dig

Personlig assistans

Vi har IVO tillstånd att bedriva personlig assistans i hela Sverige. Vi samarbetar med jurist som är specialist inom LSS. Vi hjälper dig med myndighetskontakter. Du har full insyn i hur vi arbetar med din assistans och stort inflytande i hur den bedrivs.

Hemtjänst

 Vi har IVO tillstånd för att bedriva hemtjänst. Vi är verksamma i Haninge, Tyresö, Huddinge och Stockholms Kommun och är ett mindre privat alternativ. Hos oss får du riktigt kontinuitet och stort inflytande över vem som kommer hem till dig.

Ledsagning & avlösarservice

Vi har IVO tillstånd för att bedriva ledsagning och avlösarservice. Om du eller ditt barn har beviljad avlösning eller ledsagning enligt LSS eller SoL kan vi erbjuda dig hjälp. Du väljer alltid vem som ska arbeta hos dig eller ditt barn.

Hushållsnära tjänster

Hos oss kan du även köpa RUT-tjänster som veckostäd, flyttstäd, trädgårdshjälp m.m. Till förmånliga priser.

Personlig assistans

 • Om du har personlig assistans via LSS så har du själv rätt att välja vem som ska anordna assistansen.
 • Assistansporten har tillstånd från IVO att anordna personlig assistans i hela Sverige.
 • Hos oss får du som kund mycket stort inflytande över hur assistansen ska utformas.
 • Vi har nära samarbete med jurist specialiserad inom LSS.
 • Vi hjälper dig med myndighetskontakter.
 • Vi skriver avtal tillsammans med dig som du får vara med och utforma enligt dina önskemål.
 • Vi skriver även tydliga arbetsbeskrivningar så vi vet vem som ska göra och ansvara för vad.
 • Du som kund får alltid välja vilka som ska arbeta hos dig och hur arbetet ska schemaläggas.
 • Vi gör upp en budget tillsammans så du får full insyn i hur assistanspengarna används.
 • Administrationsarvodet är rörligt och beroende på hur mycket vi som företag ska administrera av din assistans.
 • Vår långa resa inom personlig assistans bygger på ett genuint intresse av att ta hand om hela din assistans på ett professionellt sätt.

Hemtjänst

Vi är verksamma i Haninge, Tyresö, Huddinge och Stockholms kommun.

 • Det som skiljer hemtjänst från personlig assistans är att hemtjänst utförs av flera mindre insatser medan personlig assistans innebär att samma personal är med dig ett helt arbetspass.
 • Vår ambition är att föra över den trygghet som personlig assistans innebär in i hemtjänsten genom att samma personal återkommer så mycket som möjligt.
 • Vår verksamhet utgår från människans olika behov, livsskeenden och livsförhållanden.
 • Vår uppgift är att ge omsorg, avlösning och service utifrån ett individuellt behov och önskemål.
 • Våra ledord är ett respektfullt bemötande, delaktighet och omtanke.
 • Vi har även trygghetslarm i Tyresö Kommun.

Hur får jag hemtjänst?

Du ska vända dig direkt till kommunen du bor i. Du kommer tilldelas en biståndshandläggare som hjälper dig att ansöka om de insatser du behöver. Det finns även blanketter på kommunens hemsida där du kan fylla i vad du behöver hjälp med och skicka in till kommunen. Behöver du hjälp med att fylla i dessa blanketter så finns vi till hands för dig.

Hur mycket kostar det?

Du betalar ingenting direkt till oss utan avgiften för hemtjänsten regleras av kommunen. Du får en faktura direkt från dom. Avgifterna är baserade på din inkomst samt vilka insatser du använder. Hur väljer jag vem som ska utföra min hemtjänst? När du träffar din biståndshandläggare ska du meddela denne vilken utförare du vill ska ta hand om din hemtjänst. Handläggaren ska informera dig om vilka privata utförare som finns i kommunen. Gör du inget aktivt val kommer du automatiskt tilldelas den kommunala hemtjänsten.

Läs mer om Systematiskt kvalitetsarbete:

Systematiskt kvalitetsarbete:

Kvalitet för oss innebär garanterad trygghet för våra kunder.
Enligt oss uppnår man detta genom att skapa rätt förutsättningar för anställd personal enligt den etik och dom arbetsprinciper vi står för, sedan anpassas dessa förutsättningar utefter de individuella behoven hos kunden.
Dessa förutsättningar omfamnar allt från rutiner och bemötande till service och kommunikation.
Vi menar att tydliga direktiv och tydlig information resulterar i realistiska förväntningar hos våra kunder.
Vårt mål är att skapa en nära relation till våra kunder för att på så sätt kunna erbjuda den trygghet som är nödvändig för att kunden ska kunna slappna av i sitt hem och se vår hjälpande hand och vårt stöd som en naturlig del i vardagen.

Kvalitetsmål för hemtjänst och personlig assistans:

 • Verksamheten ska tillse att allt arbete och utformning av insatser alltid ska utgå från den enskildes behov och livssituation.
 • Syftet med verksamheten är att ge den enskilde möjlighet att leva som andra
 • Den enskilda ska i största möjliga utsträckning ges inflytande i medbestämmande över de insatser som ges
 • Verksamhetsansvarig ska se till att målen för verksamheten är tydliga.
 • Verksamheten ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.
 • Verksamheten ska utgå från en helhetssyn och präglas av kontinuitet.
 • Verksamheten ska vara trygg och säker.
 • Verksamheten ska tillse tydlig ansvarsfördelning i verksamheten.
 • Verksamheten ska tillse att rutiner följs.
 • Verksamhetsansvarig ska ta emot, följa upp och dokumentera klagomål och synpunkter från personal, närstående, vårdgivare, brukare och andra intressenter.
 • Verksamheten ska ge lättillgänglig service för den som har behov av hemtjänst.
 • Verksamheten ska tillse att personalen har den utbildning och erfarenhet som krävs för arbete inom hemtjänst och personlig assistans.
 • Verksamhetens kvalitetsmål ska följas upp kvartalsvis tillsammans med närstående och personal.

Avlösning och ledsagning

Ledsagning:

Är till för dig, gammal som ung med funktionsnedsättning, för att kunna delta i olika aktiviteter som bio, teater, kurser, hälsa på vänner, bad, kontakt med myndigheter mm

Avlösning:

Är till för barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som bor tillsammans med sin familj. Avlösning utförs i hemmet för att vårdnadshavare eller den som sköter omvårdnaden ska få möjlighet till tid för t ex fritidsaktiviteter eller att göra något utanför hemmet. Du som fått någon av ovanstående insats beviljad har rätt att själv välja vem som ska stå för utförandet av insatsen. Kontakta oss om du vill veta mer!

Hushållsnära tjänster

Vi hjälper dig med hushållsnära tjänster som veckostädning, flyttstädning, fönsterputsning samt annat du kan behöva hjälp med inom RUT. Vi anpassar alla våra tjänster efter dina behov.

För dessa tjänster får du en faktura direkt från oss. Vi sköter administrationen med skatteverket. Vi har städ från 220 kr / tim efter RUT-avdrag. 

Om du har speciella önskemål om vem som skall jobba hos dig tar vi hänsyn till dessa. Du får en och samma kontaktperson och tillgänglighet till oss mellan 7-22 alla dagar i veckan.

Hemtjänstutförare i Haninge, Tyresö, Huddinge och Stockholms kommun

Tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans i hela Sverige. IVO tillstånd även för hemtjänst, avlösning och ledsagning.
Mer information om oss hittar du här: Alla Bolag
Utbildad personal inom första hjälpen, demens och psykisk ohälsa. All vår personal omfattas av tystnadsplikt. Hos oss får Du alltid samma kontaktperson. Du har möjlighet att själv välja vilka som utför tjänsterna och få kontinuitet bland personalen. Vi sätter kunden i första rum och för oss är ingenting omöjligt!

Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i vår verksamhet. Inget är så bra att det inte kan bli bättre och synpunkter och klagomål bidrar till att utveckla verksamheten. ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad du inte är nöjd med eller berätta vad vi gör som är bra!

Huvudkontor:
Markörgatan 10 136 44 Handen.
Öppettider vardagar: 07:00 – 17:00.
Telefon 07:00 – 22:00 alla dagar: 08-371616
info@assistansporten.se

Tyresökontoret:
Kanelgränd 53, 135 36 Tyresö

Kontakta oss eller lämna dina synpunkter nedan

1 + 2 =